Detektivní služby
SOBOTA, 13. dubna 2024, 17:37:24

Školení majitelů a managerů firem

Nabízíme školení pro majitele firem a jejich managery, které bude zaměřeno na problematiku moderního vedení konkurenčních bojů, kdy společně s advokátem a insolvenčním správcem proškolíme cílovou skupinu, tak aby byli schopni rozpoznat veškeré negativní vlivy působící buď na jejich osobu nebo na jejich firmu, a dokázali správně reagovat.

Dalším tématem bude prevence před nedobytnými pohledávkami, kdy budou účastníci seznámeni s problematikou nejrůznějších postupů při vymáhání pohledávek, je lepší pohledávkám předcházet než je řešit zpětně. Ze zkušeností za poslední rok a informací dodávaných z exekutorských úřadů a insolvenčních správců víme, že situace je více než kritická.

Jednodenní školení bude probíhat ve skupině 3-5 účastníků formou interaktivní přednášky. Po absolvování teoretické přednášky, bude možné pokračovat praktickou částí.