Detektivní služby
STŘEDA, 17. července 2024, 23:01:56

Osobní ochrana

Hlavním posláním osobních strážců je specifický druh přímé fyzické ochrany jednotlivých osob nebo skupin osob:

  • zamezit útoku na chráněnou osobu
  • zamezit únosu klienta – chráněné osoby
  • diskrétně chránit před potížemi v jakémkoli směru

Na přání klienta a v závislosti na možnostech a konkrétní situaci jde o systém ochrany buď skrytý nebo okázalý.

Náš tým je převážně složen z bývalých příslušníků policejních jednotek a osob, které prošly speciálním výcvikem u armádních či policejních instruktorů se zaměřením na osobní ochranu.

Zajištění doprovodu při schůzkách a osobních jednáních
je určeno v situacích, kdy má klient obavy z kontaktu s protistranou nebo je dlužníkem protistrany, případně je na něj činěn nátlak z jiných důvodů. Účelem této služby není dosažení nezaplacení nebo vyhýbání se závazkům, ale zajištění bezpečnosti klienta.