Detektivní služby
STŘEDA, 18. května 2022, 21:36:19

Prověřování nemovitostí

Kupujete nemovitost a neznáte majitele? V případě zájmu o koupi nemovitosti jsme schopni podle vámi dodaných požadavků na konkrétní nemovitost zjistit jeho majitele, nemovitost i majitele prověřit, zda na nic neváznou nějaké závazky (při zjištění soudního sporu u majitele o majetek, vystavujete se riziku rozporu kupních smluv). Jsme schopni zajistit znalecké posudky na nemovitosti a doporučit vhodný způsob při komunikaci se zástupci majitele nebo přímo s majitelem.