Detektivní služby
ÚTERÝ, 13. dubna 2021, 02:12:21

Konkurenční boj

Nasazování falešných zaměstnanců do firem a jejich odhalování, elektronická válka (trojské koně v počítači, získávání dat elektronickou cestou, obrana proti tomuto), získávání informací o konkurenci a jejich obchodních strategiích.